Välkommen till Connect4U

Vi är ett stort callcenter som är specialister inom försäljning, mötesbokning, fältförsäljning och kundservice.
Vi tar hand om kontakten mellan er och era kunder.

Att vara ert företags röst utåt är ett stort förtroende. Genom att välja oss, kan ni känna er trygga.


Tillsammans har vi över 20 års erfarenhet av försäljning och kundservice. Vi vet att det hörs när människor mår bra, och att det är när man trivs som man gör ett riktigt bra jobb.

Vårt största fokus är därför att vidareutveckla våra medarbetare, de personer som är ert företags röst utåt.

Vi satsar på utbildning, coachning och mentorskap – viket gör att medarbetarna mår bra och är glada när de är i kontakt med era kunder. Det märks. Många stannar länge hos oss och bygger upp värdefull kompetens som kommer våra kunder till godo.

Arash

Mikael Carlsson

VDOutsourcing

Connect4U erbjuder försäljningstjänster till ledande bolag som vill outsourca sin försäljningsverksamhet.

Kvalitet

Vi sätter stor fokus på våra uppdragsgivares intressen och levererar kvalitativa samtal i stora volymer.
Vårt kvalitetstänk är unikt i vår bransch och vår kvalitetsavdelning säkerställer att all försäljning sker genom god marknadsföringssed.

Innovation

Vår företagskultur präglas av en innovativ arbetsmiljö med engagerade medarbetare som drivs av resultat och utveckling.


Kontakta oss ifall ni har några funderingar.
Ring oss på (+46) 42-499 24 58 eller mejla oss på info@connect4u.se


> 1 000 000

Sålda produkter och tjänster

> 95%

Kundnöjdhet

70+

Antal anställda