Om oss

Vad vi gör & vår arbetsfilosofi

Vad gör vi?

Vi erbjuder telefonitjänster till välkända och växande företag som vill outsourca sin försäljningsavdelning för att uppnå god försäljningskvalité och en hög försäljningsvolym.Vi strävar alltid efter att tillhandahålla en hög servicenivå och kompetens för att förenkla våra kunders vardag. Våra främsta affärsområden är följande:

  • Telefonförsäljning
  • Fältförsäljning
  • Mötesbokningar
  • Marknadsundersökningar
  • Kundservice

Vi ser värdet i långa kundrelationer, erbjuder oberoende rådgivning och hittar lösningar så att våra kunder kan arbeta bäst där de är.

För oss på Connect4U är varje företag, litet som stort, en viktig kund. För oss är det viktigt att det sker en trygg och tillförlitlig affär både för såväl kunden som uppdragsgivaren. På så sätt kan vi säkerställa en hög kundnöjdhet samtidigt som vi kan bevara en hög försäljningsvolym.

Låt oss ta hand om din er försäljning, så får ni tid till att fokusera på annat!


Vår arbetsfilosofi


Affärsutveckling

Affärsutveckling är ett förhållningssätt som berör alla medarbetare i organisationen. Allt framgångsrikt företagande bygger på kunskap om affären i alla dess dimensioner samt att det genomsyrar hela verksamheten. Vår definition av affärsmannaskap är ”företagets förmåga att skapa långsiktigt lönsamma affärer där alla i organisationen kommunicerar och ser till kunden och dess kunds bästa”.


Syftet med processen är att ni skall skapa förmågan att förstå, förvalta och förbättra er organisations affärsmöjligheter och därigenom aktivt bidra till ökad lönsamhet och förstärkt konkurrenskraft. Vi har kunskapen att se till att ni har rätt struktur med bl.a. policys, processer och tydliga mål. Vi hjälper Er sedan att säkerställa att strukturen blir levande i Ert bolag. Ni får nya perspektiv, modeller och inspiration samt ett helhetsperspektiv på affärsmannaskap som leder till att ni blir det självklara valet för såväl kunder som personal. Målet med processen är att skapa resultat i företaget långt bortom det förväntade.


Kultur och kommunikation

Kommunikation upptar en stor del av vår vardag. Är det viktigt för din prestation att kunna kommunicera professionellt med människor i din omgivning? Vill du undvika missförstånd, vara klar och tydlig och veta vad som får människor i din omgivning att lyssna, då är det här ett jobb för dig. Våra utbildningar fokuserar på den personliga kommunikationsstilen, både din egen och hur du kan förstå och hantera andras sätt att kommunicera.


Målet med utbildningen är att du är säkrare och tydligare när du för en dialog med andra, du kommer lättare kunna anpassa kommunikationen efter den du samtalar med och därmed få bättre resultat. Programmet riktar sig till alla som arbetar med andra människor och har behov av att få en bra dialog.

Programmet ger dig kunskap om hur kommunikationen fungerar och vad som ligger bakom den, den ger dig också verktyg, metoder och modeller om hur du kan utveckla ditt sätt att kommunicera gentemot både kollegor och externa kontakter. Vi kartlägger din kommunikationsstil som kommer att öka din självkännedom, vilket leder till förbättrad kommunikation med din omgivning.


Mentorskap

Mentorskap innebär att en person ställer sin erfarenhet till förfogande för en adept som vill utvecklas. Våra erfarna mentorer möjliggör utveckling genom att överföra erfarenheter, utmana och stödja. Vi säkerställer att du har en mentor med den erfarenhet som just ditt uppdrag kräver.


Mentorskapets mål är att överföra kunskap och erfarenheter, öka medvetenhet, ansvarskänsla, självtillit samt hjälpa dig att hitta nya synvinklar och perspektiv som ökar din prestation samt gör dig tryggare i din identitet. Ett Connect4U mentorskap kan vara allt ifrån ett tillfälle till kontinuerligt under flera år.


Coachning

Vi coachar team och individer för att säkerställa prestation och resultat. Coaching handlar för oss om att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer, det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva. Coaching handlar om framtida möjligheter där vi från Connect4U får medarbetaren att – se det han inte ser – höra det han inte hör – göra det han inte gör och slutligen bli av med dåliga vanor.


Coachning bidra till att ökad prestationen samt ge möjligheten till ett bra liv som har effekter både på individen och affärsverksamheten. Coaching kan vara allt ifrån ett tillfälle till kontinuerligt under flera år. Coachningens mål är att öka medvetenhet, ansvarskänsla, vilja och självtillit samt hjälpa dig att hitta nya synvinklar och perspektiv som ökar din prestation samt gör dig tryggare i din identitet.