Utbildningar

Man är inte pilot bara för man sitter i cockpiten

Våra utbildningar

Utbildningarna finns både som företagsanpassade och öppna. De är direkt tillämpningsbara i vardagen och har alltid någon form av hemläxa då kvalitén på utbildningen bedöms utifrån prestationen som sker på hemmaplan.

En Connect4U utbildning består av såväl teori som praktik syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg, nya kunskaper och insikter som är direkt tillämpningsbara i det dagliga arbetet. Utbildningen syftar till att deltagaren är mer engagerad samt känner större trygghet i sin yrkesroll, det resulterar i tydliga resultatförbättringar. Vi har utbildningar på olika nivåer, allt från grundkurs till avancerad B2B utbildningar.

Man är inte pilot bara för att man sitter i cockpit. På samma sätt är man inte heller försäljare bara för att man sitter framför en dator. Utbildning och kunskap avgör om man har privilegiet att kalla sig själv försäljare.