Om oss

Etik och kvalitet

Etik och kvalitet

Marknadsföring och försäljning ska ske på ett affärsmässigt och etiskt försvarbart sätt. Att leverera hög kvalitet ser vi som en avgörande faktor för en fortsatt positiv utveckling av företaget. Därför är vår målsättning att alltid tillfredsställa, och helst överträffa, kunders behov och förväntningar.


Därför driver vi också systematiskt kvalitetssäkring av våra säljares tekniska och yrkesmässiga kompetens. På så vis säkerställer vi att kundens behov och önskemål analyseras på ett omsorgsfullt sätt, så att valet av produkt/lösning blir optimalt. Vårt arbetssätt, både internt och externt, ska präglas av en positiv och möjlighetsökande attityd.

Vi följer också de etiska riktlinjer avseende god sed vid försäljning och marknadsföring över telefon Etiska riktlinjer avseende god sed vid försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter har tagits fram av Kontakta (Föreningen Vara Sverige) som är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning per telefon och SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association).

De etiska reglerna anses som praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter (enligt god marknadsföringssed § 5 och § 6 i Marknadsföringslagen) i Sverige.

Vi bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder och partners. Det sker genom ärlighet, integritet och omtanke. Vi behandlar andra människor med den respekt vi själva förväntar oss.

Arash Delavar, VD