Våra tjänster

Vi erbjuder telefonitjänster till välkända och växande företag som vill outsourca sin försäljningsavdelning för att uppnå god försäljningskvalité och en hög försäljningsvolym.

Kundservice

Att attrahera nya kunder är ofta kostsamt och krävande. Många företag glömmer bort att ta hand om de kunder de redan har. Vi hjälper dig att behålla, vårda och förädla de kunder du redan har. Genom att lägga ut din kundservice på oss frigör ni både tid och resurser.

Telefonförsäljning

Telefonen är än idag det allra viktigaste verktyget för försäljning. Såväl stora som små företag kan öka sin effektivitet genom att använda telefonen på rätt sätt. Vi kan försäljning och är övertygade att vi kan hjälpa er växa med kvalitet.

Fältförsäljning

Vi rekryterar, utbildar och skapar effektiva säljteam som förstärker våra uppdragsgivares varumärke samtidigt som goda försäljningsresultat skapas. Våra fältsäljare reser över hela landet för att sälja och marknadsföra uppdragsgivarens produkter och tjänster. Försäljningen sker genom dörrknackning och på eventytor så som i gallerior och mässor.

Marknadsundersökningar

Ju mer du vet om dina kunders motiv, värderingar, åsikter och preferenser, desto bättre och mer genomtänkta beslut kan du fatta. Vi genomför regelbundet marknadsundersökningar inom ett flertal olika branscher, både gentemot företag och konsumenter.


Mötesbokning

För att nå goda resultat är det viktigt att utnyttja resurserna kostnadseffektivt. Istället för att låta företagets anställda lägga tid och energi på att boka möten har du mycket att vinna på att låta oss sköta förarbetet.

Låt oss boka era möten!


Kontakta oss ifall ni har några funderingar.
Ring oss på (+46) 42-499 24 58 eller mejla oss på info@connect4u.se