Sponsring

Ett av Connect4U’s mål är att vara en positiv kraft och bidra till ett bättre samhälle. Det uppnår vi genom att fokusera våra sponsringar på idrott, hälsa, kultur samt allas lika värde.

En avgörande och självklar del i alla våra sponsorskap är det goda samarbetet. Det viktigast är inte alltid att vår logotyp står i centrum utan det vi kan åstadkomma tillsammans.

Söker ni sponsring går det bra att ta kontakt med oss. Vi önskar då att ni skickar en presentation av det projekt, förening eller evenemang som ni söker sponsring för.

Svara gärna på frågorna nedan i er presentation så kommer vi att höra av oss till er så snart vi kan.

Vänligen kontakta oss via kontaktformuläret här: Länk eller på sponsor@connect4u.se.